از گذشته تا به حال

در گذشته خدمات یدک‌کشی اغلب توسط همان کمپانی سازنده در اختیار افراد قرار می‌گرفت. در واقع زمانی که افراد با مشکل در خودروهای خود مواجه می‌شدند، از سوی سازنده، یک اتومبیل مکانیکی در صحنه حضور پیدا می‌کرد و خودروی مشتری را تعمیر و در صورت نیاز با استفاده از یک بکسل ثابت آن را به تعمیرگاه انتقال می‌داد. اما پس از گذشت مدتی، کمپانی های خودروساز، برای جلوگیری از وقوع هر نوع آسیب و خطری در زمان حمل، دست به طراحی و ساخت خودروهایی مخصوص یدک‌کشی و حمل زدند.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها