عوامل جوش اوردن خودرو ‌

عوامل جوش اوردن خودرو ‌


1-قفل کردن ترموستات؛
ترموستات خودرو باید هر شیش ماه یک بار تعویض گرددوهنگامی که این قطعه خراب می شود ماشین جوش می اورد واحتمال سوزاندن واشر رادارد.


2-خرابی واتر پمپ؛
رفتن اب خودرو از سمت تسمه تایم خودرو وهنگام رو شن بودن صدای ناهنجاری از سمت تسمه تایم به گوش می رسد.


3-گرفتگی رادیاتور؛
باعث می شود اب در خودرو جریان نداشته باشد وماشین جوش می اورد.


4-پوسیدگی شلنگ ها وپولکی اب؛
نبود ضد یخ  در ماشین باعث می شود قطعاتی که با اب کار می کنند پوسیده و از بین بروند.


5-سوختگی واشر یا نیم سوز بودن ان:
خودرو ها ای اکه واشر کاغذی دارند بیشتر در این مورد دچار مشکل می شوند چون به مرور زمان می پوسد و تحمل دمای بالا رو ندارند وبیشتر در ماشین های 405xu7و206t2زیاد به مشکل می خورد.


6-کار نکردن فن هادور تند وکند؛
بیشتر مواقع رله های فن به مشکل می خورد ودر بعضی از مواقع هم مقاومت فن و فشنگی ها هم  به مشکل می خورد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها