عوامل روشن نشدن خودرو

عوامل روشن نشدن خودرو

 


1-پارگی تسمه تایم؛
اگر در حال رانندگی ماشین خاموش شد احتمال دارد  تسمه تایم تان پاره شده باشد ونباید  استارت اضافه بزنید  در صورتی که ماشین استارت هرز خورد نباید دیگر به ان استارت زد.


2-سنسور دور موتور؛
پمپ بنزین و برق خودرو را قطع می کند واز داخل کابین وقتی سویچ را باز می کنید صدای پمپ به گوش نمی رسد.


3-رله دوبل ماشین؛
 برق پمپ بنزین و سوزن های خودرو را  قطع می کنی


 5-سوزاندن فیوز ها؛
اتصالی سیم کشی خودرو یا سنسور های خودرو.


6-شارژ نکردن دینام خودرو؛
روشن شدن چراغ باتری وخالی شدن باتری  و استارت نخوردن ماشین.


7-خالی بودن باتری؛
استارت نخوردن ماشین و  رفتن برق پشت امپر ماشین.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها